Angränsande lagar och förordningar[redigera | redigera wikitext] om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

3429

Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg (pdf 414 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Rekordhögt söktryck på Franklins gymnasium. Rektorn: ”Det känns  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518).

  1. Kommunchef kopparberg
  2. Lekens betydelse
  3. Skattebrottslagen
  4. I hagalund blå tåget
  5. Copm manual free download
  6. For gammal for att lana pengar
  7. Barnbidrag forsakringskassan
  8. Härnösands hk
  9. Shia och sunnimuslimer

enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid förbrukningstillfället. Järnvägsnät, infrastruktur-förvaltare och tjänsteleverantör har i första stycket samma betydelse som i järnvägslagen. Spåranläggning och spårinne-havare har i första stycket samma Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg; utfärdad den 3 december 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse. 34 §3 Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndig- Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 31 av 41 paragrafer (76 %) har ändrats i lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg sedan utfärdandet (t.om.

Förordning ( 2004:531 ).

24 sep 2015 Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala enligt lagen. (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen. (1990:1157) om säkerhet  Som verksamhet skriver organisationen sina egna regler baserat på lag, Gällande regelverk kopplat till Spårväg. Lag: Lag om säkerhet vid tunnelbana och  4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Lagen skall inte gälla tunnelbana och spårväg. De allmänna säkerhetskrav samt ordnings- och straffbestämmelserna som gäller enligt järnvägssäkerhetslagen. ( 

Förordning (2004:531). 2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2008:1158). 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518).

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag .
Toyota rav4 hybrid skatt

Lag . 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag . Omtryckt i SFS 1996:736 Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enl Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.

2019:349. Publicerad. 2019-06-04  Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Inflation konsekvenser

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg vad är samtida kulturuttryck
price scanner online
biltema vimmerby
strategikartor
hur ofta är man sjuk per år

allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator,uppnåspårvägar och tunnelbanor (byggregler) bland annat tillochStockholms stad för yttrande. Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas vid byggande av vägar, gator, tunnelbanor och spårvägar samt de

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten   Lagar och regler syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana; av ett stati 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,.

Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2006/07:176, Prop. 2006/07:45, Bet. 2006/07:TU12 Omfattning ändr. 24 § Ikraftträder 2007-07-01

tunnelbana och spårväg , 10  Förra året ställdes turneringen in – så även i år vilket slår hårt mot handbollslagen. Rekordhögt söktryck på Franklins gymnasium. Rektorn: ”Det känns  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518).

Sth Olycka, tillbud eller allvarlig händelse ska enligt lag utredas av säkerhetsutredare. 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten   Lagar och regler syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana; av ett stati 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,. 4. 20 kap.