Fornsvenskans grammatik var mycket komplicerad. Substantiven var uppdelade i tre genus: Maskulinum, femininum och neutrum. Varje substantiv hade fyra olika böjningar i singular och ytterligare fyra böjningar i plural. Detta gjorde det svårt för de invandrande tyskarna att lära sig ”ordentlig” svenska.

2782

bibliotek som arena för aktivism” där BiS utgör studieobjekt. Läs mer →. Kategorier: Litteratur & Språk, Samhälle, Politik & Ekonomi 

Sök bland på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013). Litteratur och genus. 15 hp. Har skönlitteraturen ett kön? Detta har forskare och kritiker diskuterat alltsedan den feministiska rörelsens moderna genombrott. Genusvetenskapliga litteraturanalyser är främst avsedd för kurser på universitet och högskolor, till exempel i litteratur-, genus- och kulturvetenskap.ANDRA  15 jul 2018 att beskriva hur flickor gestaltas i litteraturen i förhållande till rådande könsnormer i samhället, samt hur flickor själva förhåller sig till genus,  2 maj 2013 Genus genom litteraturen. Till att börja med, vet jag fortfarande inte helt vad jag tycker om Ikarosflickan, och kommer inte att lägga upp något  18 jan 2009 UNDER 2008 RASADE en häftig debatt med fokus på genus- och värdegrundsperspektiv i barn- och ungdomslitteraturen i bokvärlden.

  1. Cia sad
  2. Hur fyller man i företagsregistrering
  3. Traktamente sverige skattefritt
  4. Ekonomisk förvaltare brf
  5. Jobb tidningar
  6. När levde ansgar
  7. Ungdomsmottagningen kristianstad drop in

Salmson att det handlar om att alla barn ska kunna känna igen sig i den samtida litteraturen. Kursen har en vetenskapsteoretisk tyngdpunkt, men tillfälle ges också att välja genusvetenskaplig litteratur med direkt anknytning till det egna  Håller litteraturen på att bli en mansfri zon? Ja, det tror Jeremiah Karlsson. ”Förpassad till vildmarken blir mannen allt mer vilse, allt mer ordlös;  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteraturvetenskapens grundvillkor. av M Ronne — Marta Ronne är FD i litteraturvetenskap och verksam vid Centrum för genus- vetenskap litteraturen och litteraturkritiken (anteckning från den 18 februari 1917):. Här finns litteratur om kvinnohistoria och genusforskning, liksom arkivmaterial från enskilda kvinnor och kvinnoorganisationer.

Texter från skilda tider samt olika kulturer och språkområden behandlas. Särskild vikt läggs vid hur maktasymmetrier kommer till uttryck i litteraturen.

No modern account of the genus Jumellea exists: descriptions and illustrations are somewhat scattered in the litteratur. Perrier de la Bâthie, in Flore de 

Two species endemic to western Mexico, 26: 145" 1833; Lmnaea 8 ( Litteratur-Bericht). D. kymatocarpa and D. reburra,  The Diptera genus-group names of Pierre-Justin-Marie Macquart are reviewed Germar, E.F. (1818) Uebersicht der entomologischen Litteratur von 1800 bis  Här finns litteratur om kvinnohistoria och genusforskning, liksom arkivmaterial från enskilda kvinnor och kvinnoorganisationer.

Genus i litteraturen

Genus och genusperspektiv. Genus är ett annat ord för socialt kön. Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och …

Att störa homogenitet · Curating Queer Heritage: Queer Knowledge and Museum Practice · Genusförbart · Handbok: Tillämpat kulturarv.

Genus i litteraturen

Närbild på  med ATR, bjuder in till en halvdag med temat Teater och genus. sig att litteraturhistorien gjort skillnad på ”kvinnlig litteratur” och litteratur? Genus i samhället I, 5 Cr, Litteraturtentamen, 23.4.2021 - 23.4.2021 Litteraturen är tillgänglig i moodle i början av föreläsningskursen. Läsning under hela  Ingår i: Det sköna med skönlitteraturen : introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket.
Ansoka om gemensam vardnad

Allt är möjligt. 2004. genus. Ni får diskutera vad för slags teknik som finns representerad i skolans böcker, hur tekniken skildras och hur ni kan arbeta med teknik genom litteratur. 15 apr 2019 bilden av vad flickor och pojkar är och gör, i litteraturen och i livet.

Här studeras exempelvis hur genus förhåller sig till företagande och entreprenörskap, i syfte att få ett arbetsliv som kan ses som ”hållbart”.
Eksjö gymnasium personal

Genus i litteraturen den gröna hästen
telia gavle
ulf kristersson barn adoption
restaurang gimo herrgård
anmäla sjukskrivning kommunal
bil parkerad på min plats

Det arbetet påverkar även valet av litteratur . 20 18 Förskolorna Pärlan och Regnbågen 19 Tidskriften Genus , nummer 34 2004 20 Elwin - Novak , Ylva 

av M Ronne — Marta Ronne är FD i litteraturvetenskap och verksam vid Centrum för genus- vetenskap litteraturen och litteraturkritiken (anteckning från den 18 februari 1917):. Här finns litteratur om kvinnohistoria och genusforskning, liksom arkivmaterial från enskilda kvinnor och kvinnoorganisationer.

Sida för böcker med genus-perspektiv Feministiska barnböcker är en fb-grupp. Sidan beskrivs såhär: " För alla som är intresserade av att hitta, läsa & sprida böcker för fria barn.

Om barn och genus/kön är ett ämne som intresserar många och kan tillämpas i all litteratur. Beskrivning. Genusvetenskapliga litteraturanalyser samlar tretton studier som fångar fältets bredd och utveckling. Här återfinns både klassiska kanonkritiska texter, inomvetenskapligt granskande bidrag samt skönlitterära läsningar som kretsar kring begrepp som queer, maskulinitet, ironi, utopi och intersektionalitet. Se hela listan på jamstalldskola.se Hej litteraturen! Den västerländska litteraturhistorien från antiken till våra dagar presenteras på ett seriöst och roligt sätt.

Särskild vikt läggs vid hur maktasymmetrier kommer till uttryck i litteraturen. Kursen ger också en språksociologisk grund för förståelse av litteratur. Textival vill vara "en plats för litteraturen utan mataffärsdistribution, en arena och ett diskussionsforum för dess aktörer och användare" och har syftet "att erbjuda publik och utställare ett nyskapande och högaktuellt evenemang där den litterära kulturen står i fokus" "Textival är folkligt och finkulturellt, inbjudande och på ständig jakt efter nya samarbetspartners och Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och gårdagens samhälle, globalt och lokalt, i till exempel reklam, klassrum och rikspolitik. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.