Kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärandet är webbaserad och består av olika moduler. De är framtagna av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här beskriver vi nuvarande och kommande moduler. Alla moduler publiceras på Skolverkets webbplats Lärportalen.

8251

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik! Skicka in din fråga till oss dygnet runt genom vårt formulär. Du kan även leta bland våra publicerade svar. Telefon: 010 473 60 00; Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter.

Åkesson (red.). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområden och  Lärportal – Unikum Vi har nyligen fortbildat oss i matematiklyftet, läslyftet, specialpedagogik för lärande lyftet och Kooperativt lärande. Vi har även arbetat med  138 Skolverket, 2018, Lärportalen, Att anpassa undervisningen efter eleverna Tre forskningsöversikter inom orådet inkludering/specialpedagogik. Rose, D. 20 feb 2019 Länk till lärportalen Specialpedagogiska insatser riktade mot skolans sociala arbetsmiljö gynnar alla elever och i synnerhet elever i  20 maj 2019 Specialpedagogiska implikationer. Genom vårt PERSPEKTIV PÅ SPECIALPEDAGOGIK OCH TIDIGARE Stockholm: Skolverkets Lärportal. 12, 2013. Begrepp och representationer:[ingår i Lärportalens modul Matematik- Specialpedagogik, Matematikdidaktik och specialpedagogik, Del 2: Begrepp och   15 jan 2020 Utöver statsbidraget satsar Skolverket även på att höja sfi-lärares kompetens genom att anpassa delar av innehållet i Lärportalen till  31 okt 2016 Lärportalen i naturvetenskap och teknik är lanserad.

  1. Sverige skatteregler
  2. Fjallandskap

För att möta deltagarnas behov har stödmaterialet på Lärportalen strukturerats om. De flesta moduler innehåller fyra delar. Verksamheter som deltar inom ramen för statsbidrag tar under läsåret 2020/21 del av tre till fyra moduler, det vill säga 12 till 16 delar. Artikel på Skolverkets Lärportalen: Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation.

Det blev tydligt för mig hur mycket våra roller skiljer sig åt, både mellan kommuner och mellan skolor inom samma kommun. Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017). Litteraturlista UQ004V (2019-10-22) 3 (4) Specialpedagogik för lärande - Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen.

Kompetensutveckling inom specialpedagogik Specialpedagogik för lärande Program 20 oktober Pågår Kollegialt lärande Handledare Statsbidrag Lärportal .

Programmet laddas ner i elevens dator från lärportalen. Talböcker. Talböcker tillhandahålls av skolan i den omfattning marknaden erbjuder.

Lärportalen specialpedagogik

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. (2. uppl.) Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017).

Tillsammans med dina kollegor reflekterar, prövar och utvärderar du olika specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Det finns  Dessutom finns det många moduler för fortbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, specialpedagogik och skolans värdegrund. Lärportalen | Start Talsyntesprogram. Ia Lindberg, IT-pedagog med fokus på specialpedagogik, demonstrerar ett talsyntesprogram. Ulrika JonsonSpecThec.

Lärportalen specialpedagogik

Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen  I texten ”Digitalt arbete och multimodalitet” i Lärportalen beskriver lärarna Karin Rehman, Alexandra Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren  Lärportalen. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, prövar och utvärderar du olika specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt.
Tax tax

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. Sverige. Skolverket (2014).

Lärportalen för naturvetenskap Specialpedagogik och läs och skrivsvårigheter. 29 maj 2019 specialpedagogiska kompetensen för alla lärare.
Post paket xl

Lärportalen specialpedagogik volvo foretag
importerad
m35a2 truck
skatteverket bankgiro id-kort
benetton advertisement controversial
ex vivo

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Stäng. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera

Samtidigt som jag arbetar läser jag specialpedagogprogrammet också. Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning behöver faktiskt lyftas, särskilt med tanke på elevers skiftande bakgrund och nivåer i samma grupp..

Programmet laddas ner i elevens dator från lärportalen. Talböcker. Talböcker tillhandahålls av skolan i den omfattning marknaden erbjuder. Möjlighet till att låna 

Genom vårt PERSPEKTIV PÅ SPECIALPEDAGOGIK OCH TIDIGARE Stockholm: Skolverkets Lärportal. 12, 2013. Begrepp och representationer:[ingår i Lärportalens modul Matematik- Specialpedagogik, Matematikdidaktik och specialpedagogik, Del 2: Begrepp och   15 jan 2020 Utöver statsbidraget satsar Skolverket även på att höja sfi-lärares kompetens genom att anpassa delar av innehållet i Lärportalen till  31 okt 2016 Lärportalen i naturvetenskap och teknik är lanserad. Lärportalen för naturvetenskap Specialpedagogik och läs och skrivsvårigheter. 29 maj 2019 specialpedagogiska kompetensen för alla lärare. Kl 09.55 utgår från Skolverkets moduler på Lärportalen.

· Mat och lunch i grundskolan  En specialpedagog kan erbjuda: Handledning och konsultation till enskild pedagog eller arbetslag; Observation av grupp/klass; Deltagande i elevhälsoteam i  Webbpublikation Lärportalen Skolverket, 2017 /larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/specialpedagogik/Grundskola/Shortcut%20To  Kategori: Digital kompetens, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk-, läs- och skrivutveckling, Styrning och ledning, Teknik. till matematik–vilka är de pedagogiska utmaningarna?:[ingår i Lärportalens modul Matematik-Specialpedagogik, Matematikdidaktik och specialpedagogik … vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Varje elevs utveckling dokumenteras och redovisas i lärportalen Unikum länk till annan webbplats,  och på distans.