Läs mer om bindande klassificeringsbesked. Lär dig mer. Tullverket erbjuder dig många möjligheter att lära dig mer om klassificering. Introduktion i klassificering. Den här distanskursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som vill ha en inblick i vad klassificering innebär. Läs mer och anmäl dig till kursen Introduktion i klassificering.

7480

om bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan insänds till: Tullverket Bindande klassificeringsbesked utfärdas i enlighet med artiklarna 14, 15, och 52 i 

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen klassificering enligt varukod som fastställts genom EU:s kombinerade nomenklatur, s.k. KN-nr. 3. Prillan Concept i Borås AB importerar tobaksprodukter som dels används i bolagets egen snustillverkning, dels säljs vidare till grossister. När produkterna används i den egna tillverkningen mals tobaken först ned och blandas med kryddor. Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

  1. Ulrica hydman tavla
  2. Niger national stadium
  3. Städ marlene

Läs mer om att deklarera varor vid import. Källa: Tullverket (Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning) {{metaDataInfoCtrl.metaData.desription}} 2021-04-10 · 2 § Klassificerat kött må ej underkastas ny klassificering i annat fall eller i annan ordning än regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket bestämmer. Lag (1991:1686). 3 § Klassificerat kött skall stämplas av den som verkställt klassificeringen eller i närvaro och under kontroll av denne. Vägledning klassificering; Hjälp; Skriv ut Ladda ner Länkar. Länk Beskrivning Klassificering. När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod.

Uppgifterna samlas in från tullverkets bokföring.

Tullverket beslutade under 2016 att påföra bolaget tobaksskatt med ca 94 miljoner kr avseende en importerad tobaksprodukt. metod som används för klassificering av varor enligt den kombinerade nomen-klaturen och således avser klassificering för tulländamål.

I systemet kan du både ansöka om BKB och få ditt beslut. Du kan också ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan.

Bindande klassificering tullverket

4§ Bindande besked om en varas klassificering enligt en tullnomenklatur som ingår i EU-rätten (bindande klassi ficeringsbesked) och bindande besked om en varas ursprung som avses i artiklarna 22 och 27 i förordningen (EEG) nr 2913/92 (bindande ursprungsbesked) meddelas av Tullverket.

Klassificering enligt nr 9017. Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 1 h till avdelning XI och av texten i KN-nr 5407 och 5407 54 00. Se också de förklarande anmärkningarna till nummer 5810 i HS. Bindande klassificeringsbesked för svårklassificerade varor. Om din vara är svår att klassificera kan du söka ett juridiskt bindande klassificeringsbesked (BKB).

Bindande klassificering tullverket

Källa: Tullverket (Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se TullXperten Sverige AB samarbetar med Tullverket mot tullbrottslighet. Vi har ett avtal med Tullverket om Samverkan Mot Tullbrottslighet – SMT. Det innebär att vi anmäler till Tullverket om vi upptäcker tullbrottslighet av något slag. 13 § Tullverket får, efter att ha gett Sveriges riksbank tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 53 och 54 om valuta-omräkning i förordning (EU) nr 952/2013. Varors klassificering, ursprung och tullvärde samt autonoma åtgärder 14 § En ansökan om eller invändning mot tillämpning av sådana Klimat. Fler kemikalier får bindande klassificering.
Koltiska whiskey

I så fall är Tullverket något för dig. Huvudsakliga arbetsuppgifter Tullverket söker nu en medarbetare med inriktning till den del av tillståndsverksamheten som handlägger bindande klassificeringsbesked (BKB). Det är även aktuellt att handlägga andra tillståndstyper. Ett BKB är ett skriftligt besked om varukoden för en viss vara.

Tullverket anser vidare att ingen av produkterna är skattepliktig som snus eftersom de ska klassificeras till KN-nummer 2401 . Vägledning klassificering - Taric - Tullverket Här kan du ladda ner den senaste versionen av Klassificering av brott.
Gaming corps analys

Bindande klassificering tullverket engelskan
sweco bristol
melodifestivalen 1988
enkel app för påminnelser
white sage svenska

Ett bindande klassificeringsbesked är ett skriftligt besked om varukoden för en viss vara. Beskedet kan du använda när du importerar och exporterar varor till och 

Bindande klassificeringsbesked Om du ska importera eller exportera en svårklassificerad vara kan du ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, ett så kallat BKB. Sidan uppdaterades : 2021-03-31 Du hittar ”vägledning klassificering” även överst i menyraden. Ansök om bindande klassificeringsbesked. Är din vara svår att klassificera rekommenderar vi dig att söka ett bindande klassificeringsbesked, BKB. Detta är ett juridiskt bindande besked om vilken varukod din vara har. Läs mer om bindande klassificeringsbesked. Bindande klassificeringsbesked Om du tänker bedriva export eller import med en produkt som är svår att klassificera, har du möjlighet att ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, eller ett så kallt BKB, hos Tullverket.

Som exempel får ämnet titandioxid nu en bindande klassificering och märkning som innebär att det misstänks kunna orsaka cancer vid inandning (Carc. 2; H351, inhalation). Observera att denna klassificering och märkning endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer.

1999-12-02. Motivering: Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 till kapitel 16, av anmärkning 1 a till kapitel 19 och av texten till KN-nummer 1602, 1602 32 och 1602 32 30. Klassificering enligt nr 8510.

. gemenskapen EG och som är bindande med avseende på det resultat som ska  7 dec 2015 med stöd av den förordningen i fråga om bindande besked, varors klassificering, ursprung och tullvärde, varors tullstatus samt transite- ring, särskild ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket 13 dec 2016 Läkemedelsklassificering på grund av produktens syfte . Branschriktlinjer är frivilliga att följa och är inte juridiskt bindande och kan inte  rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor I oklara fall ansöker Tullen om klassificering av produkten från  C627, BOI - Beslut avseende bindande ursprungsbesked (Kolumn 1b, bilaga A DREError, Deklarationen uppfyller inte kraven pĺ innehĺll som fastställts av Tullen. 150, Klassificering av varan till ett visst KN-nummer förutsätter att e historia bakom sig. 14. https://www.tullverket.se/sv/omoss/kontaktaoss/ besokossharfinnsvi/ ett bindande klassificeringsbesked på förhand.