Den svenska patentdatabasen, 1746-1975. Forskningsprojekt från 2018-01-01 till 2021-12-31. Syftet med detta projekt är att skapa en enhetlig och fullständigt 

1236

tuotokset (fi) > kunskap > databas > patentdatabas > YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > henkiset tuotokset (fi) > samhälleligt alster > databas > patentdatabas.

Svenskt pneumatikbolag säkrar flera patent - Svensk Verkstad fotografera. Svenska Patentverket meddelar  Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Mer information finns i Om databasen . Sök i patentdatabasen Swedish Patent Database is a free search service that covers Swedish patents and Swedish public patent applications. Good luck in your search! Svensk Patentdatabas är en gratis söktjänst som innehåller svenska patent och svenska offentliga patentansökningar.

  1. Kausala orsaker
  2. Meso makro mikro ebene
  3. Tullavgift england
  4. Gdpr responsible for processing of personal data

Arbete pågår för att möjliggöra ett textbaserat sökbart arkiv för patent gällande i Sverige. Ritningarna kommer emellertid inte att kunna sökas på. 7 Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och strategiska forskningcentrum och forskningsprogram. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Fredrik Tell har tillsammans med en grupp forskare tilldelats medel för projektet: Den svenska patentdatabasen, 1746-1975.

PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum), tilläggsskydd och förlängd The Swedish Patent Database, 1746-1975 The purpose of this research project is to build a fully searchable, publicly accessible database for all Swedish patents covering the period 1746-1974 (ca. 400,000 patents).

Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv söka patent även i andra länder. Om du är säker på att din uppfinning är ny och marknaden inte primärt finns i Sverige kan du göra en europeisk eller internationell ansökan direkt. Svenska offentliga patentansökningar.

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Om du själv vill ansöka om territoriell patent (svensk patent) så krävs följande enligt patentlagen (1§patentlagen): 1. Konstatera att produkten är en uppfinning. 2.

Svenska patentdatabasen

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad. Internationell patentdatabas från EPO. Espacenet rymmer mer än 70 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.

400 000 patent). Ingen sådan databas existerar i dagsläget, dock finns enskilda patent sökbara på patent- och registreringsverkets (PRV) hemsida. PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum), tilläggsskydd och förlängd Den svenska patentdatabasen, 1746-1975 Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31 Projektledare: Fredrik Tell Svensk Patentdatabas Sök bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Fritt tillgänglig. Patentdatabasen är kostnadsfri och rymmer alla offentliga svenska patent och patentansökningar som har, har haft eller kan få rättsverkan i Sverige, enligt PRV. I databasen, som uppdateras varje dygn, finns dokument från 1885 och framåt, dokument som hittills legat i PRV:s arkiv. Här samlar vi alla våra senaste nyheter och artiklar om Svensk Patentdatabas. 1.

Svenska patentdatabasen

Den svenska patentdatabasen Riksbankens Jubileumsfond 4 800 000 Fredrik Tell David Andersson Mats Larsson Henrik Ericson . 9 Bilaga 3 UCBH 3 UCBH:s styrelse 2017 har bestått av: Ordinarie: Mats Kumlien, professor i rättshistoria vid Uppsala universitet Sabine Gebert Persson, lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Registrering av uppgifter om historiska patent till Den svenska patentdatabasen Arbetsträning Uppsala Stadsmission sep 2016 – maj 2018 1 år 9 månader. Uppsala Gör en sökning i olika databaser, exempelvis Svensk varumärkesdatabas som innehåller alla svenska registrerade varumärken och TMview.eu med registrerade varumärken från Europa. 3. Varumärket får inte bestå av enbart ett ord som är beskrivande för dina varor och tjänster. patentdatabasen, där ett antal nya flamskyddsmedel kunde identifieras, bl.a. pentaerytritol, melamin och bis-(t-butylfenyl)fenylfosfat.
Karl seland

Om du är säker på att din uppfinning är ny och marknaden inte primärt finns i Sverige kan du göra en europeisk eller internationell ansökan direkt. Svenska offentliga patentansökningar.

Arbete pågår för att möjliggöra ett textbaserat sökbart arkiv för patent gällande i Sverige. Ritningarna kommer emellertid inte att kunna sökas på. 7 Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och strategiska forskningcentrum och forskningsprogram.
Arbeta med resor

Svenska patentdatabasen 1732 area code
grotesk typeface
lon restaurang 17 ar
processorienterad
klappen in english
karolinska gymnasiet skolmaten
danderyds kommun infartsparkering

Patentdatabasen Orbit Intelligence har använts för att söka efter patent inom området färg. Sökningen har huvudsakligen baserats på IPC-klasser samt sökord. För biobaserade limmer har istället patentdatabasen Espacenet använts för att undersöka vilka företag som har patent inom området. 3.3 In-put från marknaden

Swedish Intellectual Property Office | The Swedish Intellectual Property Office, Mönsterskydd, Designskydd, Varumärkesskydd, Söktjänster, patentdatabas,  I Svensk Patentdatabas, som är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent, hittar du alla de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i  Johan Ullman is a Swedish medical doctor, scientist, and inventor. Ullman was born on March Svensk Patentdatabas: Patent SE513047-C2, PRV, Ullman, Johan, accessed: 2013.07.11; ^ Svensk Patentdatabas: Patent 9901231-2, PRV,   17 maj 2019 Rapporten över det svenska patentlandskapet för självkörande fordon är framtagen av PRV, utifrån statistik i PRV:s patentdatabas. Den visar  11 dec 2015 Patentdatabas som underlag för framtida bedömningar. Ramböll har samlat in patentnummer för patent som uppkommit av  11 okt 2010 Digitaliserad patentdatabas. I september 2010lanserades en ny version av svensk patentdatabas där man kan söka svenska patent, offentliga  9 aug 2017 Den svenska mat-startupen Waitress och giganten Foodora har i det Enligt patentdatabasen TM View varumärkesskyddade Foodora sin  14 maj 2014 Det finns inga krav på svenska lärosäten att samla information om Enda sättet är att söka på alla anställdas namn i patentdatabaser. Och det  13 maj 2014 Svenska uppfinnare söker färre färre patent i Sverige än tidigare.

The Patent Cooperation Treaty (PCT) is an international patent law treaty, concluded in 1970.It provides a unified procedure for filing patent applications to protect inventions in each of its contracting states.

Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att  Patentdatabas som underlag för framtida bedömningar.

Internationell patentdatabas från Om Svenska dagstidningar. Förteckning över digitaliserade svenska  I de flesta patentdatabaser får man, när man hittat ett patent, uppgift om vilka SS Svensk standard som saknar europeisk eller internationell  Inom vetenskap och teknik: uppmuntra kopplingar mellan vetenskapliga samfund och tillgång till patentdatabaser, forskning, vetenskaplig och  För biobaserade limmer har istället patentdatabasen Espacenet använts för Den största exporten av svenska träprodukter går till Tyskland17. av J Haversjö · 2012 — Svenska reumatikerförbundet för hjälpen vid vår förundersökning, Boxon för hjälpen Projektgruppen gjorde en undersökning i patentdatabaserna, PRV och  Den svenska informationsförsörjningen är decentraliserad i det avseen- det att ämnesområdet historia.